При надходженні рукопису публікації до редакції  журналу проводиться первинний контроль щодо актуальності обраної теми;
 повноти виконаного аналізу останніх досліджень та публікацій; формування мети й завдання роботи; викладу основного матеріалу дослідження і отриманих результатів, обґрунтованості висновків та новизни досліджень;  відповідності вимогам Порядку оформлення та подання статей для оприлюднення у журналі «Краєзнавство». Надіслані матеріали підлягають перевірці за допомогою відповідного програмного забезпечення ( Detector Plagiarist, Advego Plagiatus) з метою визначення унікальності авторського тексту.  Рукописи, в яких виявили плагіат чи текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакцією журналу.  Після перевірки щодо плагіату, рукопис направляється на рецензування. Редколегія визначає рецензента - спеціаліста (доктора або кандидата історичних  наук), що має відповідну до теми статті наукову спеціалізацію і є фахівцем в даній сфері досліджень . Рецензент обирається або зі складу членів редакційної колегії, або за необхідності залучається зовні. Матеріали рецензуються членами редакційної колегії видання та/або сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об'єктивності і з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості, та редагуються (редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю).

        Рецензування рукопису публікації проводиться за встановленою формою анкети-рецензії на рукопис публікації. У випадку виявлення суперечностей за рішенням редакційної ради стаття може надаватися на рецензію двом і більше членам редакційної колегії. Рецензування рукописів проводиться конфіденційно. Строк рецензування – 1 місяць.

         У випадку, якщо до рукопису публікації є зауваження та пропозиції від членів редакційної колегії, зовнішніх рецензентів заступник головного редактора журналу сповіщає про це авторів шляхом надсилання електронного листа на електронні адреси, які були надані ними у відомостях про авторів. У листі обов’язково зазначається елементи невідповідності, а також зауваження та пропозиції надані редакційною колегією, додатково зазначаються терміни щодо їх усунення. Автор має право надати обґрунтовану відповідь щодо недоцільності доопрацювання статті відповідно до наданих зауважень і пропозицій. У цьому випадку рукопис публікації, за рішенням редакційної ради, може бути направлений на повторне рецензування, прийнятий в авторській редакції або автору буде відмовлено у публікуванні у журналі, про що він буде сповіщений шляхом надсилання електронного листа.

       Рішення щодо оприлюднення у журналі наукових рукописів  приймає редколегія на основі анкет-рецензій на рукопис публікації від членів редколегії та зовнішніх рецензентів.