Назва

Краєзнавство

Час заснування

1927 р.

Засновники

Національна спілка краєзнавців України, Національна академія наук України Інститут історії України

 

Мова видання

Українська, англійська

Періодичність

4 рази на рік

Реєстрація в ДАК України

Згідно з наказом МОН України №1604 від 22.12.2016 р.

Спеціальність за переліком ДАК України

Історичні науки

Редакційна політика

           Редакційна політика журналу «Краєзнавство» базується на колегіальному прийнятті рішення про публікацію наукового доробку авторів.  Редколегія дотримується об’єктивності та неупередженості при виборі статей для публікації, етичних норм в спілкуванні з авторами, забезпечує обов’язковий експертний професійний огляд отриманих для друку матеріалів. Редакція не публікує рукопис, якщо є підстави вважати, що це є плагіатом. Головний редактор керується політикою журналу, опирається на принципи академічної доброчесності та висновки рецензентів. Редакційна колегія забезпечує конфіденційність інформації, зазначену в рукописах, суворо дотримується авторських прав, відповідає за якість усіх матеріалів, які публікуються у журналі для чого проводиться їх відбір, організовується зовнішнє та здійснюється внутрішнє рецензування .

Етапи проходження рукопису

При надходженні рукопису публікації до редакції  журналу проводиться його рецензування щодо актуальності обраної теми,
 повноти виконаного аналізу останніх досліджень та публікацій; формування мети й завдання роботи; викладу основного матеріалу дослідження і отриманих результатів, обґрунтованості висновків та новизни досліджень;  відповідності вимогам Порядку оформлення та подання статей для оприлюднення у журналі «Краєзнавство». Рецензування рукопису публікації проводиться за встановленою формою анкети-рецензії на рукопис публікації. У випадку виявлення суперечностей за рішенням редакційної ради стаття може надаватися на рецензію двом і більше членам редакційної колегії. Рецензування рукописів проводиться конфіденційно.

     Строк рецензування – 1 місяць. Рішення щодо оприлюднення у журналі наукових рукописів  приймає редколегія, на основі рецензій, що надійшли до редакції часопису разом із публікаціями та на основі анкет-рецензій на рукопис публікації від членів редколегії.

 

Політика відкритого доступу

Журнал дотримується принципів вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.